TẬP HUẤN KỸ NĂNG PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RUT CORONA (nCoV) GÂY RA

Thực hiện chỉ đạo của các cấp về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 .Trường Mầm non Sao Mai đã tổ chức tập huấn kỹ năng phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (nCoV) gây ra cho tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viêntrong toàn trường.